Aanpassing van de rooilijnen van het eerste gedeelte van de Koepoortstraat

Datum: 1855

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar