Aanpassing van de rooilijnen van de Minderbroedersrui

Datum: 1852

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar