Aanleg van een calvinistische begraafplaats in het afgeschafte Begijnhof in de Rodestraat

Datum: 1583

Groep: gebouwen

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: religieus