Aanleg van de Orgelstraat aan de zuidzijde van de Brabantse Korenmarkt

Datum: 1550

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar