Aanleg van de Moriaanstraat tussen Koepoortstraat en Hoofdkerkstraat

Datum: 1549

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar