Aanleg van de Geefsstraat tussen Lombardenvest en Schoenmarkt

Datum: 1582

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar