Aanleg van de Bokstraat tussen Boeksteeg en Kammenstraat

Datum: 1505

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar