Aanleg van de Beuckelaerstraat tussen Boeksteeg en Lange Ridderstraat

Datum: 1544

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar