Aanleg van de Beggaardenstraat tussen Sudermanstraat en Sint-Katelijnevest

Datum: 1579

Groep: straten

Plaats: Stad Antwerpen

Thema: openbaar