Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Parochiekerk Sint-Laurentius, Antwerpen

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: ODIS

Website: http://www.odis.be/lnk/OB_41

Citaten

Tijdens de 18de eeuw bleef het inwonersaantal van de Lei gestaag aangroeien. De kerk werd te klein en er werden plannen gemaakt om de bestaande kerk nogmaals te vergroten. Uiteindelijk werd beslist om een volledig nieuwe kerk te bouwen. De plannen werden gemaakt door Carolus Franciscus Detraux, majoor van het Geniekorps van Zijne Keizerlijke Majesteit. De bouw werd op zeer korte tijd gerealiseerd: men begon op 16 mei 1777 en op 30 september van dat zelfde jaar was de kerk reeds voltooid.

Tijdens de Franse Revolutie werd de kerk gesloten (1797) en op 31 maart 1814 door brand volledig verwoest. 9 augustus 1815 wordt een noodkerk gebouwd met de stenen van de verwoeste kerk. Deze bleek echter te klein te zijn, zodat deze later door een houten loods werd vervangen. De voorgaande noodkerk werd dan een schoollokaal.

De definitieve kerk kon niet gebouwd worden op de plaats van de twee vorige kerken. Op 6 mei 1824 werd een stuk grond gekocht op de hoek van de Markgravelei en de Van Schoonbekestraat. De nieuwe kerk werd uitgevoerd volgens de neoclassicistische plannen van bouwmeester P.B. Bourla (1783-1866) die ook een nieuwe pastorie ontwierp naast de kerk. De pastorie bestaat nog. De Bourla-kerk werd op 22 juli 1826 ingezegend.

De definitieve kerk kon niet gebouwd worden op de plaats van de twee vorige kerken. Op 6 mei 1824 werd een stuk grond gekocht op de hoek van de Markgravelei en de Van Schoonbekestraat. De nieuwe kerk werd uitgevoerd volgens de neoclassicistische plannen van bouwmeester P.B. Bourla (1783-1866) die ook een nieuwe pastorie ontwierp naast de kerk. De pastorie bestaat nog. De Bourla-kerk werd op 22 juli 1826 ingezegend.

Er waren uitbreidingswerkzaamheden aan het gebouw vanaf 1892 uitgevoerd volgens de plannen van architect J.A. Van der Gucht (1860-1945). Deze kerk die in enkele jaren tijd een fraaie en rijke inrichting kreeg, werd afgebroken omdat het niet meer voldeed aan de noden van de parochiegemeenschap.

1928 - 1928: ontwerp. Aan het ontwerp is een wedstrijd voorafgegaan op 15 december 1927. De wedstrijd werd door de parochie uitgeschreven. Goedkeuring (mits kleine aanpassingen) plannen 1 juli 1929.

vanaf 3 augustus 1931: start bouwwerkzaamheden. Toestemming tot de bouw van het eerste gedeelte.

20 augustus 1932 - 1934: start bouwwerkzaamheden. Bouw fase 1 en 2 (crypte, hoofdkerk en de sacristieën) Plaatsing van een gedenksteen in de absis van de crypte: 11 oktober 1932.

vanaf april 1934: inhuldiging. Tegen 1934 was de kerk af behalve de toren die gebouwd werd in de jaren 1939-1940.

Vanaf april 1934: inhuldiging. Tegen 1934 was de kerk af behalve de toren die gebouwd werd in de jaren 1939-1940.

[...] Deze kerk bevindt zich in Antwerpen op de hoek van de Van Schoonbekestraat en de Markgravenlei op een terrein van ca. 5293 m2. De huidige kerk is het vierde cultusgebouw van deze parochie.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28