Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap, Luchtbal

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: ODIS

Website: http://www.odis.be/lnk/OB_407

Citaten

Kort na de Eerste Wereldoorlog kreeg het Engelse leger in de Antwerpse haven een groep barakken in gebruik tussen het Amerikadok en Albertdok, waar ze een militaire basis vestigden die zich vooral ging bezighouden met de recuperatie van oorlogsmateriaal. Toen de Engelsen snel daarna de basis verlieten, besliste de stad in 1921, gezien de grote woningsnood na de verwoestingen van de oorlog, om de militaire barakken om te vormen tot tijdelijke noodwoningen. Er ontwikkelde zich op zeer korte tijd een echte woonwijk die op een bepaald moment 2000 inwoners zou tellen. Ze beschikten over ruime voorzieningen zoals winkels, twee scholen een bibliotheek en een kerk (opgericht in 1927 naar plannen van kanunnik R. Lemaire en architect Van den Wael) en er ontstond ook een zeer bloeiend verenigingsleven.

Enkele jaren later, in 1925, werd niet ver daar vandaan begonnen met de bouw van een nieuwe tuinwijk tussen de Ekerse Steenweg en de spoorweg van Antwerpen naar Nederland (oorspronkelijk zandgebied), die later zou uitgroeien tot de Luchtbal met zijn kenmerkende 6 torens en 4 blokken (o.l.v. twee bouwmaatschappijen: 'Huisvesting-Antwerpen' en 'Onze Woning'). Velen verhuisden van het kamp naar de nieuwe tuinwijk. Ook het verenigingsleven, de pastoor, schooldirecties en -personeel verhuisden mee. Vandaar dat het Kamp ooit wel eens de "moeder van de Luchtbal" genoemd is.

In de beginjaren vijftig werd de wijk Luchtbal in het kader van het project Domus Dei uitgeroepen tot een groot ontwikkelingsgebied. Dit project had als doel het aantal kerken en kapellen te vermeerderen om zich zo aan te passen aan de snel evoluerende maatschappij. De oprichting van nieuwe parochies was de meest aangewezen manier om de religieuze behoeften van de sterk toegenomen bevolking of de nieuwe concentratie op te vangen. In 1954 en 1955 stond de wijk Luchtbal centraal in het tijdschrift "Domus Dei".

Men schatte het uiteindelijke aantal inwoners in en kwam tot de optelsom van 12000. De oude kerk was te klein en er werd besloten om een grote kerk te bouwen in een sociale woonwijk tussen spoorweg en de Noorderlaan. Geschikte grond werd al in het begin van 1952 gezocht in opdracht van Mgr. Van Cauwenbergh op de gronden van de bouwmaatschappij 'Onze Woning'. Op 15 januari 1952 gaf Mr. De Smedt, toen hulp-bisschop van Mechelen en opvolger van Mgr. Cauwenbergh aan Z.E.H. Pastoor opdracht om op die gronden een volledig parochiecentrum te bouwen met grote kerk en bijhorende lokalen voor de parochiale werken. Hij vroeg hiervoor opdracht te geven aan architect René Van Steenbergen uit Beerse. De bouw van de parochielokalen kregen voorrang op de kerk.

[...] René Van Steenbergen leverde een belangrijke bijdrage in de vernieuwing van de kerkelijke architectuur in de provincie Antwerpen met niet minder dan 18 kerken waaronder twee noodkerken, drie wederopbouw WOII kerken, elf gewone parochiekerken en twee monumentale parochiekerken. Zijn kerk in Luchtbal is een ervan. Zijn eerste voorontwerp dateert al van 1952.

De architect René Van Steenbergen uit de Antwerpse Kempen werd gekozen om eerst het Parochiale Centrum dat vóór 1961 voltooid was te bouwen en later de kerk met nevenfuncties.

Na meer dan tien jaar activiteit rond de bouw kon in 1965 de eerste steenlegging plaatsvinden. Schepen van Openbare Werken Frans Tijsmans (1920-1967), tevens lid van de kerkfabriek en voorzitter van de Parochiale Comité was een belangrijke drijfweer achter de bouw van de kerk en zorgde voor de noodzakelijke middelen. De Tijsmanstunnel, de verbindingtunnel onder het havendok naar de Scheldelaan, is naar hem genoemd.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28