Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/201245

Citaten

De stichting van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Boodschap valt samen met het ontstaan van de eerste huisvestingskernen op Luchtbal. Een eerste bescheiden kerk in neoromaanse stijl, ontworpen door kanunnik Raymond Lemaire en de architect F. Van den Daele, werd in 1926-1927 opgetrokken op de hoek van de Canadalaan en de Cardiffstraat.

Begin jaren 1950 kwam de Luchtbal vanwege de grote bevolkingstoename als ontwikkelingsgebied onder de aandacht van Domus Dei, het Diocesaan Werk voor Kerkenbouw van het Aartsbisdom Mechelen. Vervolgens gaf de hulpbisschop van Mechelen Emiel Jozef De Smedt aan de pastoor van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Maurits Stevens (1901-1969) opdracht om een nieuwe, grotere kerk met parochiecentrum op te richten op gronden van de huisvestingsmaatschappij Onze Woning. Architect René Van Steenbergen, die hetzelfde jaar was geëngageerd voor het ontwerp van het gebouwencomplex, werkte in 1952-1953 de eerste bouwplannen uit, in de toen gangbare traditionalistische stijl.

Het nieuwbouwproject ging van start met het parochiecentrum, waarvoor eind 1954 een bouwvergunning werd verkregen. Bedoeling was met de opbrengsten die de exploitatie van de theaterzaal, de feestzaal en het café zouden genereren de bouw van de kerk te financieren. De eerstesteenlegging van het parochiecentrum vond plaats op 3 juli 1955, en het werd voltooid in 1957.

De tweede bouwfase ging in 1961 van start met de bouwaanvraag voor de kerk, op basis van een volledig nieuw ontwerp van Van Steenbergen in uitgesproken modernistische stijl, en volledig losgekoppeld van het eerder gebouwde traditionalistische parochiecentrum.

[...] Eind 1962 bij openbare aanbesteding toegewezen aan de aannemer Verstraete-Vanhecke uit Wilrijk, namen de werken op 17 november 1964 officieel een aanvang met het heien van de eerste paal. Monseigneur Jules Victor Daem, bisschop van Antwerpen, legde op 8 mei 1965 de eerste steen van de kerk, die op 18 november 1967 in gebruik werd genomen.

Monseigneur Jules Victor Daem, bisschop van Antwerpen, legde op 8 mei 1965 de eerste steen van de kerk, die op 18 november 1967 in gebruik werd genomen.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28