Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Parochie Sint-Eligius

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Warm Noord

Website: http://www.warmnoord.be/index.php/parochie-sint-eligius

Citaten

Tijdens de eerste jaren van zijn apostolaat op onze parochie werd er dankzij de financiële tussenkomst van de kerkfabriek van de St.-Willibrorduskerk en van weldoeners, een kapel in de Van Helmontstraat (waar nu kring Eligo is) gebouwd voor de zondagsdiensten.

Wanneer de Broeders van O.L.Vrouw van Barmhartigheid (bij ons gekend als Broeders van Scheppers) in 1894 hun huis in de Nationalestraat moeten verlaten, aarzelde pastoor Karsseleers geen moment en vroeg hij deze congregatie op onze parochie het onderwijs voor jongens op zich te nemen. Op 1 oktober 1894 openden de Broeders een jongensschool in de Van Helmontstraat vlakbij de kapel. Dit betekent dat de Broeders onafgebroken sinds 121 jaar jongeren hebben gevormd en opgeleid. Sint-Eligiusinstituut, Scheppersinstituut en Karel de Grote Hogeschool blijven bekende scholen in onze parochie.

In 1896, zes jaar na de stichting van de nieuwe parochie werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. De grond voor het kerkgebouw werd geschonken door de familie Heirman op voorwaarde dat men de ingang van de kerk in de Van Helmontstraat zou voorzien, wat natuurlijk een waardestijging van de grond in die straat tot gevolg had. Voor wat, hoort wat, ook in die tijd ...

De nieuwe kerk zou een volledig Oost-Vlaams bouwproject worden want Karsseleers kwam door zijn relatie met de familie Belpaire in contact met de Gentse Sint-Lucasschool. Voor de plannen werd stadsarchitect van Ieper, Jules Cooman, gevraagd. De uitvoering der werken werd toevertrouwd aan aannemer A. Hesbain, eveneens uit Oost-Vlaanderen. De kerk kreeg uiteindelijk een oppervlakte van 1800 m2 en zou plaats bieden aan drieduizend mensen. De graafwerken begonnen in augustus 1903. Het plechtig inmetselen van de hoofdsteen door deken Roucourt van Berchem, vond plaats op de feestdag van Sint-Eligius 1 december 1903. Binnen een goed jaar was de kerk voltooid maar het zal nog duren tot 30 mei 1905 voor ze ingezegend werd.

Onze kerk is uitgevoerd in de neogotische bouwtrant in baksteen met decoratief gebruikte hardsteen. Deze stijl kaderde in de denkbeelden van de St.-Lucasschool waar de ideeën van architect de Bethune opgang maakten. Het is een driebeukige kerk met op de westelijke hoek een vierkante kerktoren. In de toren drie klokken Laurentius, Eligius en Maria. Van deze laatste klok is juffrouw Marie-Elisabeth Belpaire, nicht van Constance Teichmann, de meter.

Voor het binneninterieur van de kerk had pastoor Karsseleers welomschreven ideeën die hij ook door mensen van de St.-Lucasschool liet uitvoeren. Zijn leitmotiv was "Maak schoon wat aan, en in het gebouw nuttig is. Verwaarloos niet het machtig middel van volksonderwijs door verstandige aanschouwelijkheid in beeldhouwwerk en schilderkunst aangewend.". De kerk werd dus versierd zoals de middeleeuwse gothische tempels naar het voorbeeld van de Sint-Christoffelkerk in Luik. Veel mensen die voor de eerste keer in onze kerk komen, zijn verwonderd en kijken bewonderend naar het interieur. Ook de glas-in-loodramen hebben een prachtig kleurenpalet in de uitgevoerde bijbelse taferelen. Zij zijn van de hand van meester-glazenier Gust Ladon van de Gentse Sint-Lucassschool. De muurschilderingen zijn uitgevoerd door R. Cayman en door leerlingen van de Sint-Lucasschool, de schilders Cornelis en Isaby.

De kerk kreeg uiteindelijk een oppervlakte van 1800 m2 en zou plaats bieden aan drieduizend mensen. De graafwerken begonnen in augustus 1903. Het plechtig inmetselen van de hoofdsteen door deken Roucourt van Berchem, vond plaats op de feestdag van Sint-Eligius 1 december 1903. Binnen een goed jaar was de kerk voltooid maar het zal nog duren tot 30 mei 1905 voor ze ingezegend werd.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28