Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Norbertijnen - Sint-Michielsabdij Antwerpen (1124-1796)

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Auteur: Kristien Suenens

Uitgeverij: ODIS

Website: http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw_2?CHK=or_22704

Citaten

De Sint-Michielsabdij werd in 1124 nog door de H. Norbertus (1084-1134), stichter van de premonstratenzerorde, opgericht. Op vraag van Burchard, bisschop van Kamerrijk, onder wiens bevoegdheid Antwerpen op dat moment viel, hervormde Norbertus er het seculiere kapittel van de Sint-Michielskerk tot een abdij van reguliere kanunniken. In 1128 werd Waltman als eerste abt aangesteld. Net als vele andere stichtingen was de Sint-Michielsabdij bij aanvang een dubbelklooster. In het midden van de 13de eeuw verlieten de zusters de abdij echter om zich in de Munsterstraat en later in Zandvliet te vestigen.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28