Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Mayerhof: historiek

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Mayerhof

Website: http://www.mayerhof.be/nl/algemeen/historiek

Citaten

De vzw Sint Carolus Mayerhof is ontstaan uit drie instellingen voor bejaarden;

  1. Het "Sint Carolus Oudmannenhuis", opgericht in 1852 door kannunnik Petrus Hofman geldt als één van de oudste instellingen van het land, en was gelegen in de Eikenstraat in Antwerpen.
  2. In 1953 ontstaat in Antwerpen de "Residentie Alphonse Cols" welke enkele jaren later samensmelt met Sint Carolus.
  3. De "Sint Fredericusstichting" was een rustoord voor behoeftige dames gelegen in een landelijke omgeving in Mortsel. Het was een initiatief van wijlen Mevrouw Mayer Van Den Bergh, tevens stichter en bezieler van het museum Mayer-Van den Bergh in Antwerpen.

In 1967 werd de vzw Sint Carolus omgedoopt tot Sint Carolus Mayerhof en nemen de eerste residenten hun intrek in de nieuwe gebouwen aan de Fredericusstraat in Mortsel. In 2011 werden de werkzaamheden gestart voor de omvorming tot een modern woonzorgcentrum, met volledige vernieuwbouw van het rusthuis, aangevuld met een centrum voor kortverblijf en veertig serviceflats of assistentiewoningen.