Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Kristus-Koningkerk

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Toerismepastoraal Antwerpen VZW

Website: http://www.topa.be/nl/antwerp/kerken-in-antwerpen/christus-koning/

Citaten

De Christus Koningkerk is een van de drie monumentale kerken aan de zuidkant van Antwerpen die in de eerste helft van de 20ste eeuw in de zeer aparte neoromaans-neobyzantijnse stijl ontworpen zijn. De Sint-Michiel-en-Petruskerk ligt nog net langs de vroegere Spaanse omwalling (de huidige Leien), de Sint-Laurentiuskerk iets verder in het "Leikwartier" en ten slotte de Christus Koningkerk in de Tentoonstellingswijk. De architectuur van deze kerken ademt nog de symbolische vormentaal van de middeleeuwse kerken.

De "Tentoonstellingswijk" maakt deel uit van de oude wijk "Kiel" die zich uitstrekt langs de bocht van de Schelde ten zuiden van Antwerpen tot het gebied dat in de vroege Middeleeuwen Caloes werd genoemd, "het Laag Kiel", en meer landinwaarts van aan de Sint-Jansvliet tot de middeleeuwse gronden van "Beerschot".

Deze uitgestrekte gronden worden bij het begin van de 20ste eeuw het uitbreidingsgebied voor de stad. Eerst wordt een deel van dit gebied bestemd voor de derde Antwerpse wereldtentoonstelling die in 1930 zal plaatsvinden met als thema: "Koloniën, Zeevaart en Vlaamsche Kunst". In het vooruitzicht van de nieuw geplande wijk na de tentoonstelling ziet men de bouw van de eigen Belgische paviljoenen graag als een investering op lange termijn: "twee vliegen in een klap". Om de omvangrijke tentoonstelling van de kunstwerken van de Vlaamse Primitieven te herbergen plant men het toekomstige kerkgebouw als een "Museum voor Oud-Vlaamse Kunst". Daarnaast komt een "Paviljoen der Vlaamse Kunst", de huidige stedelijke school. Beide gebouwen worden na de wereldtentoonstelling de kern van de nieuwe woonwijk, de "Tentoonstellingswijk".

Dit modernistische nieuwe stadsdeel wordt opgetrokken in de stijl van de "Nieuwe Zakelijkheid" waarop o.m. de Franse architect Le Corbusier (1887-1965), de Nederlandse architecten Hendrik Berlage (1856-1934) en Willem Dudok (1884-1974) hun stempel drukken. Functionaliteit, licht, lucht en ruimte spelen een belangrijke rol. Ook in de architectuur van het kerkgebouw komen deze elementen tot uiting.

Architect Jos Smolderen (Antwerpen 1889-1973) krijgt einde twintiger jaren van de 20ste eeuw niet alleen de opdracht om de kerk te bouwen, maar ook om de volledige inplanting van de nieuwe wijk en de ontwerpen van de paviljoenen op de expo te coördineren. De basisstijlen voor het ganse project waren de "Beaux Arts"-stijl (tijdens de wereldtentoonstelling) en de "nieuwe zakelijkheid" voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk.

Architect Jos Smolderen (Antwerpen 1889-1973) krijgt einde twintiger jaren van de 20ste eeuw niet alleen de opdracht om de kerk te bouwen, maar ook om de volledige inplanting van de nieuwe wijk en de ontwerpen van de paviljoenen op de expo te coördineren. De basisstijlen voor het ganse project waren de "Beaux Arts"-stijl (tijdens de wereldtentoonstelling) en de "nieuwe zakelijkheid" voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk.

Na de uitbouw en noodzakelijke inrichting wordt de kerk op 22 juni 1937 plechtig ingewijd door kardinaal Van Roey, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Ze wordt toegewijd aan Christus Koning.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28