Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Klooster van de zusters kapucinessen

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/6181

Citaten

In 1673 werd de bouw van een grotere kerk aangevat, voltooid in 1677. Volgens de kartuizerregel leefden de monniken in afzonderlijke kluizen verspreid over een uitgestrekt pand dat door de bouw van de gevangenis grotendeels werd ingepalmd (1866).

De kerk, de laatste toevoeging aan het gebouwencomplex en te dateren tussen 1673 en 1677, is toegewijd aan het Heilig Kruis. Het betreft een éénbeukige zaalkerk georiënteerd naar het noorden met een schip van vijf traveeën en een klaverbladvormige koorsluiting, afgedekt met leien zadeldak.

De gevel van de kerk aan de Sint-Rochusstraat is het resultaat van de overgang van een traditionele bak- en zandsteenstijl, die nog in de kloostervleugels te zien is, naar een volledige volplastische barokopvatting. Het is een voorbeeld van de assimilatie door lokale bouwmeesters van de uit Italië naar Antwerpen ingevoerde stilistische karakteristieken van de barok.

De voorgevel wordt in de top gedateerd "1673". Het betreft een halsgevel met wijde voluten en puntige gekorniste daklijst bekroond met pinakels en topstuk. Het parement van baksteen vormt een weelderig decor voor het gebruik van natuursteen voor de lijsten, omlijstingen en beeldnissen, cartouches en divers beeldhouwwerk (vruchten, figuren). De gevel wordt verticaal gemarkeerd door kolossale Ionische pilasters en horizontaal door een brede verstekte kornis tussen onderbouw en top. In de centrale partij bevindt zich de korfboogpoort in geblokte omlijsting, door middel van lijstwerk verbonden met de soortgelijke raamomlijsting erboven. In de top zit een oculus met waterlijst. Links en rechts bevinden zich twee boven elkaar gestelde halfronde nissen in bewerkte omlijsting respectievelijk met beelden van de Onbevlekte Ontvangenis en Sint-Franciscus door M. Van Vosselaer (1908).

De zijgevels zijn opgetrokken in bak- en zandsteenstijl met gedichte vensters van de transeptarmen en verweerde steunberen van het koor.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28