Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Karmelietessenklooster

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/6066

Citaten

De hervormde karmelietessen of theresianen zijn afkomstig uit Spanje. In 1612 kwam hun stichteres, Anna van Sint-Bartholomeus met twee medezusters te Antwerpen aan en vestigde zich in een huurhuis in de Sint-Jacobsparochie; de gemeenschap groeide snel aan en er werd uitgekeken naar een geschikter verblijf; de keuze viel op de Rosier. In september 1615 werd de eerste steen van het nieuwe klooster gelegd door de aartshertogen Albrecht en Isabella; het kerkje kwam tot stand tussen 1636 en 1639.

Aan de Rosierstraatzijde, portiersgebouwen nummer 20 en 22 en achteruitwijkende kerk nummer 24; de kleine open ruimte ervoor afgesloten met ijzeren hekken naar ontwerp van Van Cuyck waarvoor bouwtoelating van 1854. Op de scheimuur met aanpalend huis nummer 26, gekroond Onze-Lieve-Vrouwebeeld met kind op linkerarm tegen achtergrond van duif in stralenkrans en onder gebogen baldakijn; trapezoïdale sokkel en lichtarm in lelietakvorm; geplaatst in 1852.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28