Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Huis den Spieghel

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/4413

Citaten

circa 1506

"Herenhuizinge", eertijds zogenaamd "den Spieghel". Wordt in Antwerpse archiefstukken vermeld van in 1387 als gelegen aan de noordzijde van de Grote Markt en palend noordwaarts aan de "Bullinckstrate", de hoofdstraat van het oude oppidum, een van de voornaamste straten van het middeleenwse Antwerpen, thans Oude Beurs. Omstreeks 1506 moet het oudere gebouw of gebouwencomplex herbouwd of uitgebreid zijn.

[...] Merkwaardige vijftiende-eeuwse dakgebinten, balklagen, geprofileerde consoles en dergelijke bleven overigens in de huizen "cluyse" en "spieghel" behouden.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28