Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Hobuechen: kroniek van de voorgeschiedenis van Hoboken

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Auteur: Frans JanssensRaymond Corremans

Uitgeverij: Privé-initiatief

Website: http://users.skynet.be/sky43955/hobuechen/kroniek001.htm

Citaten

circa 641

Van 641 tot 645 predikt Eligius te Andoverpis (of Andouerpis; spreek uit als Antwerpis; noteer meervoudsvorm (Dado ca 700 in Prims, 1977:7)) en in het bisdom en sticht er kerken (Dado in Prims, 1977:10). Maar: Antwerpen lag niet in het bisdom van Eligius...

circa 650

Circa 650: Bisschop missionaris Amandus arriveert te Antwerpen (Prims, 1977:11). De streek van Antwerpen is één van de laatste missiegebieden voor Amandus na zijn episcopaat te Tongeren-Maastricht. Hij sticht er een abdij. (Struye, 1987:127)

Circa 650-660: Amandus beveelt te Antwerpen de bouw van een kerk (naar Prims, 1977:14). Amandus verschijnt op onze Scheldeoevers en wordt verstoten door de bevolking van Caloes-Antwerpen, zodat hij zijn bedehuis moet optrekken in het "Antwerpo castello", binnen de Antwerpse Frankische versterking (Prims, 1952:21). Tot ca 660 verblijft Amandus met zijn volgelingen op een klein eiland in de Schelde: het nooit teruggevonden Chanelaus (Haneloo? of Calloo?) (Prims, 1977:11).

Circa 660: Amandus verkondigt het evangelie in de zuidelijke Scheldevallei rond Antwerpen. Amandus tracht de inwoners van het Schelde-eiland "Chanelaus" te bekeren. Bedoelt de auteur van Het leven van Sint Amandus Kaloes, ten zuiden van Antwerpen? Een ander document leert dat Amandus een kerk heeft opgericht dicht bij de Schelde, opgedragen aan de apostelen Petrus en Paulus, "infra castrum Antwerpis". Overblijfselen getuigen dat op deze plaats tijdens de Gallo-Romeinse periode wallen waren opgetrokken. Waarschijnlijk waren die bedoeld als bescherming tegen de Saksische en Herulische invallen tijdens het laat-Romeinse keizerrijk. (naar Struye, 1987:127).

circa 695

Rohing en zijn vrouw Babelina dragen de kerk van Antwerpen, die Amandus gesticht heeft ca 650, over aan Willibrordus, prediker van de Friezen. Rohing voegt aan deze gift nog een villa en eigendommen toe, waaronder een inningscentrum. Antwerpen is dus het centrum van een 'pagus' en beschikt over een 'portus', een handelswijk waar de buitenlandse goederen in transito liggen. (naar Struye, 1987:131).

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28