Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Het klooster der Predikherinnen in Antwerpen

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis

Website: http://www.avbg.be/default.asp?iID=GFGEFE&item=GFKEEK#GFKEEK

Citaten

Begin januari 1782 ontving het klooster kennisgeving van de resolutie van keizer Jozef II waarbij de contemplatieve kloosterorden werden afgeschaft. Om daaraan te ontsnappen – tevergeefs - werd nog diezelfde maand gestart met een school. Alleen het "klein spreekhuis" werd als klaslokaal voor twaalf leerlingen geschikt bevonden. De school had succes en het aantal leerlingen groeide dagelijks aan.

Na publicatie van de ordonnantie van keizer Jozef II en de plakkaten (aangeplakte regeringsdecreten) m.b.t. de afschaffing van de kloosters, ging het ook met de predikherinnen bergaf. Op 3 mei 1783 kwamen de commissarissen Van Gastel, De Liagre en Carpentier, naar het klooster en gaven zij in het kapittelhuis lezing van de officiële documenten. Hierbij werden zij herhaaldelijk onderbroken door het gehuil van de kloosterlingen.

Als allerlaatste verliet op 22 juli 1783 moeder "suppriorinne" Cecilia van Rossen / Rossem het klooster. In september en oktober werden de religieuzen "aengepackt om hun falien" (sluier) af te nemen, meestal gebeurde dit met geweld en onder luid "gekrijs".

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28