Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Hertogdom Lotharingen (925-957)

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: De Graafschap in de Middeleeuwen

Website: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php/adel/hertogdom/169-opkomst-en-ondergang-van-hertogdom-lotharingen-3.html

Citaten

Giselbert is de zoon van Reginar I van Henegouwen bijgenaamd 'Langhals' en Alberada, dochter van Lothar II, koning van Lotharingen. Na alle strubbelingen in Lotharingen is een van de eerste zaken die koning Hendrik I in 925 regelt de benoeming van Giselbert tot hertog van Lotharingen. Daarnaast geeft hij hem het muntrecht in Maastricht. Lotharingen wordt definitief een deel van West-Franken. Bovendien geeft Hendrik I Giselbert zijn dochter Gerberga tot vrouw om hem zo middels bloedbanden te binden. Het paar trouwt in 928.

De rust in Lotharingen wordt hersteld door Lotharingse adel aan te stellen in cruciale ambten. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld om het bisdom Utrecht te herstellen. Hendrik I laat zelfs de zorg voor de opvoeding van zijn, voor de geestelijke stand bestemde, zoon Bruno (I) over aan bisschop Balderik van Utrecht. Balderik is een telg uit het eerste Kleefse gravenhuis en verwant aan de Reginaren.

Giselbert stelt zich in verbinding met Lodewijk IV van Frankrijk, die zijn vader Karel III inmiddels is opgevolgd. Otto I trekt samen met zijn zwager hertog Hugo van Francië opnieuw naar Lotharingen en verwoest er de bezittingen van Giselbert. Daarop vallen Giselbert en Hendrik het thuisland van Otto I, Saksen, binnen. Otto I stuurt hen een leger achterna dat de opstandelingen inhaalt bij de oversteek van de Rijn bij Andernach. Opnieuw wint Otto I's leger. Hertog Eberhard van Franconia sneuvelt in deze slag, waardoor de mannelijke lijn van de seniortak der Konradijnen onderbroken wordt. Zijn hertogdom vervalt aan de kroon. Giselbert probeert te vluchten, maar verdrinkt in de Rijn. De Lotharingse opstand van 939 is neergeslagen.

Giselbert laat na zijn dood een minderjarig zoontje, Hendrik geheten, achter. De andere opstandeling, Hendrik van Saksen, sluit vrede met zijn broer. Otto I benoemt zijn broer als dank tot hertog van Lotharingen. Een succes is dat niet. Prompt nadat Otto I Lotharingen heeft verlaten breekt de pleuris uit en wordt de kersverse hertog het land uitgejaagd.

Giselbert laat na zijn dood een minderjarig zoontje, Hendrik geheten, achter. De andere opstandeling, Hendrik van Saksen, sluit vrede met zijn broer. Otto I benoemt zijn broer als dank tot hertog van Lotharingen. Een succes is dat niet. Prompt nadat Otto I Lotharingen heeft verlaten breekt de pleuris uit en wordt de kersverse hertog het land uitgejaagd.

Otto I ziet in dat hij niet zomaar een hertog in Lotharingen kan aanstellen. Zijn beeld van een hertog als ambtelijk schakel tussen koning en graaf moet hij herzien. Hij herstelt het Lotharingse eergevoel door Otto van Verdun tot voogd van Hendrik, de zoon van Giselbert, aan te stellen en hem tot hertog van Lotharingen te verheffen.

Otto van Verdun heeft de perfecte kwartierstaat voor zijn nieuwe ambt. Hij verenigt het bloed van Matfriedingers (Gerhard I van Metzgouw), Saksen (Oda van Saksen), Reginaren (Reginar I 'Langhals') en Karolingers (Ermentrud van Frankrijk) in zijn aderen.

Aan dit ideale plaatje komt een plotseling eind wanneer zowel Otto van Verdun als het zoontje van Giselbert in 944 overlijden. Hierop meent koning Lodewijk IV van Frankrijk, die getrouwd is met Giselberts weduwe Gerberga van Saksen aanspraken op Lotharingen te kunnen maken. Otto I voorziet nieuwe moeilijkheden en stelt zijn schoonzoon Koenraad 'de Rode' in 944 aan als hertog van Lotharingen.

Koenraad 'de Rode' heeft ondanks zijn jonge leeftijd zijn sporen als militair inmiddels verdient en is goed opgewassen tegen de explosieve situatie in Lotharingen. Koenraads familie heeft zich ten koste van de Konradijnen kunnen versterken in het Lotharingse middelrijn-gebied. Koenraad is graaf in Wormsgouw, Speyergouw, Nahegouw en Wetterau.

Ook dit keer ontvangen de Lotharingers de vreemde hertog niet met open armen. Koenraad 'de Rode' kan zich alleen handhaven door zwaar op Otto I's macht te steunen. Niettemin ontketent Koenraad 'de Rode' in 953 samen met Otto I's zoon Liudolf van Schwaben een algemene opstand gericht tegen Otto I.

Koenraad 'de Rode' heeft Italië als leen aan Berengar II van Ivrea aangeboden, terwijl Otto I dat ongepast vindt. Otto I straft Koenraad door hem te ontslaan als hertog van Lotharingen.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28