Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Godshuis Van der Biest

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/4923

Citaten

circa 1505

Voormalig Godshuis Van Der Biest, thans gebruikt als gemeenschapsruimte voor de schuttersgilde "De Gulden Rinck". In 1504 gesticht voor behoeftige vrouwen door de huidevetter en schepen van de stad, Jan Van Der Biest, die hiervoor een gedeelte van zijn woning "De Leperick" afstond. Bij de dood van de stichter in 1505 werd de bouw van de kapel onmiddellijk aangevat met de zuidgevel (thans straatgevel) langs de vest gelegen.

Sobere, laat-gotische kapel van bak- en zandsteen op eenvoudig rechthoekig grondplan onder hoog oplopend leien zadeldak (nokrichting parallel aan de straat). Opmerkelijk goed bewaarde verankerde zuidgevel: vier brede spitsboogvensters met zandstenen kwarthol geprofileerde dagkanten en maaswerk in drielob; oorspronkelijke vooruitspringende bakstenen sokkel, waarin een speklaag, later weggebroken voor een arduinen plint. Dakkapel eveneens later weggenomen. Links korfboogpoort van hardsteen met geprofileerd beloop, waarvoor bouwtoelating van 1862 verving een eenvoudig zandstenen rondboogpoortje. De bakstenen west- en noordgevels, gedeeltelijk bepleisterd met talrijke latere aangebrachte doorbrekingen, die de oorspronkelijke ordonnantie deden verdwijnen; linkervenster in de noordgevel met sporen van een kruiskozijn.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28