Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: De geschiedenis van Antwerpen (Miniatuurstad)

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Antwerpen Miniatuurstad

Website: http://users.skynet.be/bk159961/mini/ontstaan/ontstaan.htm

Citaten

circa 650

Figuren als Amandus (ca 631) en Eligius (590-660) zijn in grote delen van Gallië verantwoordelijk voor de verspreiding van het christendom, ook in onze streken. In hun tijd was de oude religie van de Kelten trouwens nog uitermate sterk verspreid. Amandus werd bisschop omstreeks 648 van Tongeren-Maastricht en wilde iedereen onder dwang bekeren. Met een bevelschrift van de Frankische koning Dagobert kon hij de inwoners van de Gentergouw dwingen zich te laten dopen, indien ze zulks niet vrijwillig aanvaardden.

In Antwerpen (650) hield Amandus zich op een klein eiland schuil, "Caloes" genaamd, vandaag bekend als "het Kiel". Het moet er nogal hardhandig aan toegegaan zijn, zoals we hierboven merkten: de autochtone Friese en Saksische bevolking weigerde christen te worden. Hun huizen en akkers van diegenen die geen gehoor gaven aan de prediking van Amandus, werden verwoest, hun versterkte plaatsen werden platgelegd, zodat er bijna niemand meer bleef wonen in onze streken.

circa 1221

In 1221 krijgt Antwerpen haar stadsrechten waardoor de stad voortaan bestuurd wordt door een college van 12 schepenen. De vrijheidsbrief voor Antwerpen, werd te Antwerpen zelf gegeven door hertog Hendrik I (hertog van Brabant, markgraaf van Antwerpen,1190-1235).

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28