Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Geschiedenis Onze-Lieve-Vrouw-ter-Schelde

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Sint-Anna-Ten-Drieën

Website: http://sint-anna-ten-drieen.be/SA_Frame_Bottom132.html

Citaten

Vooruitziend als de paters waren vonden zij een tweede parochie op Linkeroever wenselijk. Met die doelstelling voor ogen deed pater-pastoor Frans Janssens al in 1945 een aanvraag bij het bisdom Gent om van het noordelijk deel van de Sint-Annaparochie een kapelanij "O.L.V.-van-Vrede" te maken. Maar er zou nog veel water door de Schelde vloeien, en nog enkele kerkelijke ingrepen zouden nodig zijn, voor het zover kwam.

In 1959 werd de Sint-Annaparochie getransfereerd van het bisdom Gent naar het aartsbisdom Mechelen. Het dominicanenklooster op LO werd opgeheven en op 15 en 16 augustus 1959 nam LO afscheid van "zijn" paters. De parochianen deden dat met een grootse dankhulde. De paters-dominicanen hebben, onmiddellijk na de Tweede Oorlog, onmiskenbaar hun stempel gedrukt op het ontstaan en de ontwikkeling van een mooi stukje Antwerpen: de huidige Linkeroever! De dominicanen hebben LO verlaten, de mensen van de "plage" moeten hun bouwmeester missen en er staat geen grijs Volkswagentje meer vóór het klooster. Maar het leven gaat voort, het zand van Sint-Anneke blijft stuiven en de Sint-Annaparochie krijgt weer diocesane priesters.

Ondermeer de toename van de bevolking en de afstand naar de kernparochie, deed het verlangen groeien naar meer parochiale zelfstandigheid. Een belangrijke kentering in de pastorale werking op LO deed zich voor toen priester Frans Van Montfort († 06-12-2006) op 01-06-1961 aangesteld werd als onderpastoor met de speciale zorg voor O.L.V.-ter-Schelde, "de nieuwe wijk".

Het noordelijk parochiegedeelte van Sint-Anna werd kapelanij O.L.V.-ter-Schelde en werd kerkrechtelijk opgericht op 01-01-1962 door het aartsbisdom Mechelen. De officiële bekrachtiging gebeurde bij KB van 13-01-1962.

[...] Het verlangen werd steeds maar groter om een zelfstandige parochie te worden. Dat was ook noodzakelijk om te kunnen werken aan de infrastructuur. Grond diende aangekocht voor de bouw van scholen, een parochielokaal en een nieuw kerkgebouw omdat het bestaande dreigde te klein te worden (tien jaar later dacht men daar anders over).

Een droom werd werkelijkheid. De kapelanij werd verheven tot parochie O.L.V.-ter-Schelde bij KB van 28-10-1963 en gepubliceerd in het BS van 11-12-1963. De kerkelijke oprichting gebeurde op zondag 08-12-1963, feest van O.L.V.-Onbevlekt-Ontvangen, de patrones van de nieuwe parochie. Een tweede, zelfstandige parochie op Linkeroever, was een feit.