Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Fusiegemeenten

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/22215

Citaten

na 1008

De start van bedijkingswerken langs de Schelde ten noorden van Antwerpen wordt toegeschreven aan de eerste markgraaf Gothelo I. Bij de inpolderingen en dijkwerken die in de volgende eeuwen systematisch werden verdergezet, speelden abdijen en kloosters een actieve rol, met name de Antwerpse Sint-Michielsabdij leverde baanbrekend werk.

In 1106 werd de titel van markgraaf toegewezen aan de graven van Leuven, vanaf het midden van de twaalfde eeuw hertogen van Brabant. Het markgraafschap bleef binnen het hertogdom een afzonderlijke administratieve eenheid of "hoofdkwartier", het omvatte naast de stad Antwerpen oorspronkelijk negen, na 1648 zeven, kwartieren.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28