Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Frankrijklei 89 (Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Genade)

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Voor Kruis en Beeld vzw

Website: http://www.verbeelding.be/index.php/1814-2014/11-beeldenpatrimonium/58-vkb1-0460

Citaten

In het timpaan van het portaal van de kerk van het jezuïetencollege op de Frankrijklei, een neogotisch gebouw n.o.v. J. Bilmeyer en J. Van Riel uit 1877-1881 (met torenspitsen 1909-1910), staat een Madonna tussen de roosvensters boven de deuren. De eronder geplaatste tekst "Sancta Maria Mater Gratiae / tu nos ab hoste protege" geeft haar betiteling weer.

[...] Door een foutieve vertaling van het Franse "Notre Dame de Grace" heet de kerk in de omgang "O.-L.-Vrouw van Gratie", wat correct vertaald "O.-L.-Vrouw van Genade" moet zijn.

In het timpaan van het portaal van de kerk van het jezuïetencollege op de Frankrijklei, een neogotisch gebouw n.o.v. J. Bilmeyer en J. Van Riel uit 1877-1881 (met torenspitsen 1909-1910), staat een Madonna tussen de roosvensters boven de deuren. De eronder geplaatste tekst "Sancta Maria Mater Gratiae / tu nos ab hoste protege" geeft haar betiteling weer. Net als het beeld van het college zelf is dit een werk van de Leuvense beeldhouwer Jan Frans (François) Vermeylen (1824-1888). De sculptuur werd geplaatst in 1882, een poos na de kerkwijding op 31 juli 1882, feestdag van Sint-Ignatius.

[...] Door een foutieve vertaling van het Franse "Notre Dame de Grace" heet de kerk in de omgang "O.-L.-Vrouw van Gratie", wat correct vertaald "O.-L.-Vrouw van Genade" moet zijn.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28