Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Figuren uit de Tongerse geschiedenis

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Robert Hermans

Website: http://users.skynet.be/roberthermans/figuren.htm

Citaten

Tussen 57 en 51 v. Chr. onderwierp Julius Caesar Gallië. Als een listig veldheer en volleerd strateeg profiteerde hij van de verdeeldheid tussen de Galliërs om de ene stam na de andere aan zich te onderwerpen. Zo kreeg hij Ambiorix aan zijn kant toen hij in 57 v. Chr. de Aduatuken versloeg en daarbij Ambiorix zijn zoon en neef (de zoon van zijn broer) bevrijdde. Ambiorix noemde zich toen openlijk de vriend van Caesar. De Eburonen beschouwden de Romeinen als bevrijders en waren gedurende drie jaren trouwe bondgenoten van Rome.

In de herfst van 54 v. Chr. spreidde Caesar noodgedwongen de winterkwartieren van zijn legioenen, o.a. ook op het gebied der Eburonen. De aanwezigheid van dit kwartier woog zwaar door op de wintervoorraad van de Eburonen. Door hongersnood gedreven kwamen de Eburonen o.l.v. hun koningen Ambiorix en Catuvolcus in opstand. Alhoewel de eerste aanval op het kamp mislukte, werden door een list van Ambiorix de Romeinen uit hun kamp gelokt.

In het winterkwartier bij de Eburonen was het 14e legioen gelegerd, een vrij onervaren legioen, o.l.v. de legaat Cotta. En 5 cohorten van het 6e legioen, veteranen, o.l.v. de legaat Sabinus. Het 6e legioen was echter door de vele veldslagen al fors uitgedund. Alles bijeen waren er toch meer dan 7.000 manschappen gelegerd in het winterkwartier!

De Romeinse soldaten o.l.v. hun legaten, werden enkele kilometers van het kamp in een dal overvallen door de Eburonen en tot de laatste man uitgeroeid. Ambiorix haastte zich daarop naar de Nerviërs om ook hen tot een opstand aan te sporen.

Caesar organiseerde tussen 53 en 51 v. Chr. verschillende strafexpedities tegen Ambiorix en de Eburonen. Ambiorix wist echter telkens te ontsnappen en vluchtte uiteindelijk over de Rijn.

Toen in 53 v. Chr. het tij keerde en het gebied der Eburonen op systematische wijze uitgekamd en geplunderd werd door de Romeinen, pleegde Catuvolcus, te oud om de vermoeienissen van de oorlog of van een vlucht nog te doorstaan, zelfmoord door het innemen van het gif van de taxus, een boom die veel voorkwam in Gallië. Op zijn sterfbed vervloekte hij Ambiorix.

In de winter 357-358 trok Julianus met zijn leger via Keulen naar Mosae ad Trajectum (Maastricht) en versloeg een legertje Frankische plunderaars.

In mei 358 onderwierp hij de Salische Franken in Toxandrië. Hij verbleef te Tongeren in de lente van 358 waar hij een verdrag sloot met de Salische Franken, een verdrag dat mede aan de oorsprong van de Belgische taalgrens ligt. De Salische Franken mochten zich ten noorden van de heirbaan Bavai-Keulen vestigen, het noordelijke gebied werd gegermaniseerd. Het zuidelijk gebied bleef Latijns.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28