Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Dominicanerklooster

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/213951

Citaten

Sinds de Franse Revolutie hadden de Dominicanen geen huisvesting meer in Antwerpen. In 1905 viel de beslissing om er opnieuw een klooster te bouwen. Vanaf 1907 werden gronden en panden aangekocht langs de Provinciestraat, op een bouwblok waar vanaf de jaren 1870 ook de koekjesfabriek De Beukelaer zich vestigde. Eind 1907 verhuisden de paters naar de aangekochte panden; een kapel was toen nog in aanbouw.

Louis Corthouts, de huisarchitect van de Dominicanen, tekende de ontwerpen voor het klooster, met ingang vanuit de Ploegstraat. Pater Raymond Biolley volgde de ontwerpen van de kloostergebouwen nauw op, als verantwoordelijke voor het patrimonium van de dominicanenorde. In naam van pater Schmitt diende Corthouts in 1910 een bouwaanvraag in, die verviel omdat men niet op tijd begon met de bouw. In 1912 werd een tweede bouwdossier ingediend, voor de bouw van een klooster en een kerk. Aannemers Renoir (Orp-le-Grand) werden gekozen voor de uitvoering van de bouw van het klooster. De eerste steenlegging vond plaats op 2 augustus 1912; in februari 1913 was het afgewerkt.

Het kloostercomplex werd gebouwd in 1912-1913 naar ontwerp van architect Louis Corthouts, daarbij nauw opgevolgd door pater Raymond Biolley. De kerk in de Provinciestraat werd in 1925 gebouwd. Vóór de Eerste Wereldoorlog tekenden dezelfde ontwerpers plannen voor de kerk. Het is echter architect Frans Mertens die voor het ontwerp van de uitgevoerde kerk zorgde.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28