Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Digitale Kroniek van Antwerpen: 1801-1900

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis

Website: http://www.avbg.be/kroniek_Antwerpen_1801-1900

Citaten

Afbraak van de stadsmuur aan de Scheldekant ('Scheldemuur') waarbij het Pensgat, een soort sluis met stenen dam of pier, verdween. Het Pensgat lag buiten de stadsmuur in het verlengde van de Burchtgracht. Hier werd de ontscheepte haring van ingewanden ontdaan, om nadien in een van de daar in de buurt gelegen haringhangen gedroogd en gezouten te worden. Deze muur behoorde bij de fortificatiewerken voltooid in 1314 (derde stadsvergroting). - [vdw-1977, p.132]; [prims-joris-1924, p.30 en passim].

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28