Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Digitale Kroniek van Antwerpen: 1701-1800

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Antwerpse Vereniging voor Bouwhistorie en Geschiedenis

Website: http://www.avbg.be/kroniek_Antwerpen_1701-1800

Citaten

1797: en begint de zgn. "stadsmuur" aan de Schelde te slopen. Hierbij verdwenen zowel de Bakkerstoren, tegenover de Boterrui, als de Visverkoperstoren tegenover de Vismarkt. [vdw-1977, p.42, 169]; [torfs-nieuwe_2-1865, p.196].

25 april 1797: Begin van de sloop van de visverkoperstoren (Vistoren) gebouwd in 1340. De stenen afkomstig van de afbraak zullen dienen om de kaaimuur te egaliseren. [vdw-1977, p.42, 169]; [torfs-nieuwe_2-1865, p.196 (1340 = "naar de getuigenis van Van Boendale")]; [vds-kronijk_6, p.33 (met een uittreksel uit een proces-verbaal van 16 Germinal An 5 [5 april 1797] opgesteld na advies van de architecten Rochez en Jan Blom omtrent vermeend instortingsgevaar - een valse verklaring volgens Van der Straelen.)]; [vds-kronijk_6, p.42 (25 april 1797, begin van de sloop. Met aanduiding van de ligging en een beschrijving van de toren.)]; [vds-kronijk_6, p.67 (openbare verkoop sloopmateriaal afkomstig van toren).

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28