Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Carolus Borromeus: geschiedenis

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Carolus Borromeus

Website: http://top.carolusborromeus.com/index.php?page=geschiedenis

Citaten

De bouwplannen werden opgesteld door eigen ordeleden, zoals Fr. d'Aguilon en P. Huyssens. De bouwactiviteiten namen slechts zes jaar in beslag (1615-1621). Patroonheilige was Ignatius van Loyola, stichter van de orde, wiens heiligverklaring hier uitbundig werd gevierd met fantastische optochten, kleurrijke straatdecoraties en stichtelijke toneelopvoeringen.

Heel de vormgeving van het stemmige Hendrik Consciencepleintje is trouwens een realisatie van de paters jezuieten toentertijd. Aanvankelijk hadden zij hier een college voor middelbaar onderwijs - toen nog een unicum. Het verhuisde naar de Prinsstraat, nu universiteit van de jezuieten (UFSIA). Doordat de nieuwe kloostergebouwen hier gecentreerd werden rond een eigen plein met een openbaar karakter (waarvoor een heel straatje geslecht werd!), werd het een echte moderne stedebouwkundige ingreep in het oude middeleeuwse stratenpatroon.

Het interieur van de kerk is bedoeld als een barokke feestzaal. Men wil reeds een voorproefje geven van de hemelse feestvreugde bij God! Fabuleuze sommen werden er gespendeerd aan de decoratie. Niet voor niets werd de jezuietenkerk 'de marmeren tempel' genoemd. Dat deze kerk echt pittoresk was, moge blijken uit de talrijk bewaarde interieurzichten van de 17de eeuw.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28