Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Brabantse Successieoorlog

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Wikipedia

Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Brabantse_Successieoorlog

Citaten

Ter gelegenheid van hun blijde intrede hadden Johanna en Wenceslas de Blijde Inkomst (3 januari 1356) moeten verlenen, waarbij onder meer aan de inwoners van Brabant een aantal rechten werd toegekend en de integriteit van het Brabants territorium werd gewaarborgd. Hoewel de Blijde Inkomst door de gevolgen van de Brabantse Successieoorlog dode letter is gebleven, is het charter inspirerend blijven werken en hebben tot aan de Franse Revolutie alle vorsten in Brabant een analoge oorkonde moeten verlenen.

De Brabantse Successieoorlog was een strijd tussen het hertogdom Gelre en het graafschap Vlaanderen enerzijds en het hertogdom Brabant anderzijds over de opvolging van hertog Jan III van Brabant, die overleed in 1355.

Toen Jan III in 1355 overleed, werd hij in Brabant en Limburg opgevolgd door zijn oudste dochter Johanna, die gehuwd was met Wenceslas, hertog van Luxemburg. Deze erfregeling werd echter door zijn schoonzoons in Gelre en Vlaanderen betwist en leidde tot de Brabantse Successieoorlog. Reinoud III, hertog van Gelre, die gehuwd was met Maria van Brabant, de derde dochter van de Brabantse hertog, nam in 1356 genoegen met de heerlijkheid Turnhout en een behoorlijke jaarrente. De Vlaamse graaf Lodewijk van Male daarentegen viel met succes tot tweemaal toe het Brabantse territorium binnen en bezette Brussel (zie slag bij Scheut), Antwerpen en Mechelen. De strijd werd besloten met de Vrede van Aat (4 juni 1357), waarbij Lodewijk de rechten van zijn oudste schoonzus Johanna erkende, maar wel de heerlijkheden Antwerpen en Mechelen verkreeg, de dorpen Oosterweel, Oorderen met Ordam, Koestelle, Lillo, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Borgvliet, alsmede het recht de titel hertog van Brabant te blijven voeren.

Toen Jan III in 1355 overleed, werd hij in Brabant en Limburg opgevolgd door zijn oudste dochter Johanna, die gehuwd was met Wenceslas, hertog van Luxemburg. Deze erfregeling werd echter door zijn schoonzoons in Gelre en Vlaanderen betwist en leidde tot de Brabantse Successieoorlog.

De strijd werd besloten met de Vrede van Aat (4 juni 1357), waarbij Lodewijk de rechten van zijn oudste schoonzus Johanna erkende, maar wel de heerlijkheden Antwerpen en Mechelen verkreeg, de dorpen Oosterweel, Oorderen met Ordam, Koestelle, Lillo, Stabroek, Berendrecht, Zandvliet en Borgvliet, alsmede het recht de titel hertog van Brabant te blijven voeren.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28