Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Bourgondische Kapel

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/5361

Citaten

Huiskapel van het voormalig Hof Van Immerseel, dat zich uitstrekte van de Lange Nieuwstraat tot aan het Kipdorp en geheel de Markgravestraat. Gebouwd door de schout en markgraaf Jan Van Immerseel, tevens raadsman van de Bourgondische hertog Maximiliaan.

De kapel, sinds 1858 zogenaamd "Bourgondische kapel" (zie iconografie van de muurschilderingen), gebouwd eind 15de eeuw als integrerend deel van de voorname herenwoning van Jan Van Immerseel. Gesitueerd op de eerste verdieping van een breed gebouw tussen twee binnenkoeren, verbonden door middel van een doorgang met stervormig ribbengewelf onder de kapel (de tweede doorgang werd door Juffrouwen de Beuckelaer gerealiseerd).

Opgetrokken in een bijzonder elegante laat-gotische traditionele bak- en zandsteenstijl, mogelijk onder leiding van Herman de Wagemaeckere, op eenvoudig rechthoekig grondplan met een naar het noorden gericht driezijdig koortje, aan de buitenzijde uitgebouwd als een fraaie erker, gevat tussen vier slanke gotische pinakels en geopend door drie spitsboogvensters; hierin sierlijk maaswerk, gevat in geprofileerde dagkanten.

Unieke laat-gotische muurschilderingen herwerkt in 1876 door F. Baeckelmans en voorlopig hersteld in 1971; heraldische iconografie, in het teken van de Bourgondische macht. Uitgevoerd in 1497 (zie opschrift in het gewelf) werden ze vaak in verband gebracht met het huwelijk van Filips de Schone met Johanna van Castilië, dat echter werd voltrokken te Lier; de voorstellingen moeten eerder gezien in het licht van de nauwe relatie van de opdrachtgever, Jan van Immerseel, met de Hertog, wiens eerste plaatsvervanger hij was te Antwerpen. Voornamelijk heraldische motieven: wapenschilden, Bourgondische vuurslagen en -kruisen, snoeren van het Gulden Vlies, takken, banderollen, vogels en liefdesknopen met initialen, in een sierlijke laat-gotische picturale stijl met diepe kleurentotaliteit. Op de zuidmuur het huwelijk van Filips de Goede met Isabella van Portugal (1430), stichters van de Bourgondische macht, voorgesteld door hun beide wapenschilden, met twee engelen; eronder de initialen P en I in liefdesknopen. Op de beide zijmuren en in de gewelven: band tussen het Bourgondische en Oostenrijkse huis door de huwelijken van Maximiliaan met Maria van Bourgondië (1477), van Jan van Castilië met Margareta van Oostenrijk (1495) (in de boogzwikken) en van Filips van Oostenrijk met Johanna van Castilië (1496) (in de gewelven). Op de westmuur het wapen van Karel de Stoute met zijn spreuk "Je l'ay empris. Bien en adviegne" en de wapenschilden van zijn erflanden; op de oostmuur het wapen van Maximiliaan met zijn spreuk "Halt mess in alle dinghe" en wapenschilden van zijn erflanden.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28