Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Boudewijn Baldzo doet een nieuw graafschap ontstaan

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Westhoek

Website: http://www.westhoek.net/P0947004.htm

Citaten

De dood van de grijsaard betekent meteen het sein voor een anarchie binnen Vlaanderenland. De krachtige hand die iedereen in toom hield is verdwenen. Het lijkt er op dat iedereen ten volle wil genieten van een nieuwe zelfstandigheid. De edellieden gaan op hun domeinen heerlijke rechten uitoefenen die voordien enkel aan de graaf toekwamen. De lenen die ze in gebruik kregen van de graaf gaan ze beschouwen als hun eigendom. De kerken en abdijen die niet langer konden rekenen op hun beschermheer worden voor een groot deel van hun bezittingen beroofd door de mensen in hun omgeving.

Op een hoger plan is het nog erger gesteld. De dichte verwanten van de kleine Arnulf beginnen grote delen van het vorstendom in te palmen. De zogezegde beschermer van de wees, Boudewijn Baldzo doet een nieuw graafschap ontstaan: het graafschap Kortrijk. Dirk, de oom van de kleine markgraaf wordt graaf van Gent en van Waas.

De maatregelen die de oude graaf had getroffen hebben niettemin toch enig effect. Koning Lotharius rukt in 965 met zijn leger door tot aan de Leie. De Vlaamse edellieden die in de waan leven dat ze baas zijn in eigen huis, bieden weerstand maar lijden het onderspit tegen hun Franse opperleenheer. Lotharius speelt het spel correct: hij laat het vorstendom intact, hij beschermt de kleine Arnulf en beheert in afwachting van diens volwassenheid het domein Vlaanderen. De zaken blijven onveranderd tot in 976.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28