Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Bonapartedok en Willemdok

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Onroerend Erfgoed

Website: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/10708

Citaten

Het grote Hansahuis, opgetrokken in 1564-68 als verblijf-en opslagplaats voor het Noordduitse koopliedenverbond Hansa.

Tot 1903 respectievelijk zogenaamd "Klein Dok" en "Groot Dok", ontworpen en aangelegd in 1803-12 door ingenieur J.N. Mengin ingevolge decreet van 26 juli 1803 van Napoleon. De oriëntering is nauwkeurig west-oost.

Gegraven binnen de 16de-eeuwse stadsomwalling ter plaatse van het Boerenkwartier van de zogenaamde "Nieuwstad". Dertienhonderd woningen dienden opgeruimd, de voormalige Graan- en Timmervliet drooggelegd en de Kleine Schijn afgeleid naar de vestinggracht. Alleen het grote Hansahuis, opgetrokken in 1564-68 als verblijf-en opslagplaats voor het Noordduitse koopliedenverbond Hansa, bleef gespaard. Daardoor ontstond de landtong tussen de twee dokken en werd de geul asymmetrisch geplaatst.

In 1807 werd met het graven van het Bonapartedok begonnen en op 1 januari 1811 werd het ingevaren; het Willemdok aangevat in 1808 werd voor de scheepvaart geopend in 1812. Alleen het eerste had twee kaaimuren; de overige kaaimuren, van baksteen met arduinen boord- of deksteen, werden pas in 1815-37 gebouwd.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28