Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Website: Bloedplakkaat

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Wikipedia

Website: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedplakkaat

Citaten

In 1550 ontvouwde keizer Karel V het Bloedplakkaat (een ordonnantie). Hiermee werd het drukken, schrijven, verspreiden en bezitten van ketterse boeken en afbeeldingen, het bijwonen van ketterse bijeenkomsten, het prediken van een tegendraadse religie en het huisvesten van ketters, met de doodstraf en inbeslagname van alle goederen beantwoord.

Een derde van de vervolgden waren anabaptisten. Omdat ze zo sterk aan hun geloof vasthielden, wachtte hen de brandstapel. De reden dat ze vaak de brandstapel kregen, was dat volgens de katholieke kerk de ziel zou worden schoon gebrand als men op de brandstapel werd gelegd. Zo kon men toch naar de hemel.

Vervolging gebeurde zoals voordien niet alleen meer door kerk, maar ook door ambtenaren van de centrale, gewestelijke en stedelijke rechtbanken. Deze traden op als inquisiteurs.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28