Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Scriptie: De "villa rustica" en de verkavelingen rond Antwerpen midden 16de eeuw

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Auteur: Leen Heyrman

Uitgeverij: Universiteit Gent

Website: http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/312/153/RUG01-001312153_2010_0001_AC.pdf

Citaten

circa 1231

Ter Zieken komt ook voor in de geschiedenis van het Leikwartier, de instelling bezat vroeger vele gronden in de Loesane. Maar Ter Zieken zou ook tamelijk wat gronden hebben gehad in de buurt van het galgenveld en op Berchems grondgebied. De bewoners van de boerderijen en hoveniershoven stonden in voor het onderhoud van het klooster, dat al vanaf de dertiende eeuw gevestigd was aan het galgenveld.

Het Papenmoer werd vroeger omschreven als een moerassig gebied, afhankelijk van de zorg van Berchem. Het lag op het einde van een moerhoogvlakte, waar het water een uitweg zocht. Drie beekjes zijn gekend die hun bron aan het lager gelegen galgenveld hadden. De eerste beek vormde de scheiding tussen Antwerpen en Berchem (Boomgaardstraat). De tweede was dichter tegen de stad gelegen en heette de Pridenbeke of Prijbeek. Aan de zijde van de Harmonie (Ter Zieken) lag de derde beek (die werkelijk de naam "Beek" verkreeg), die naar de Loesane ging, naar het lager gelegen Ballaer en verder door naar het Laag Kiel. Ondanks de aanwezigheid van de beken had het Papenmoer te maken met een gebrek aan stromend water. In de zestiende eeuw verbonden de kopers van een perceel in het Papenmoer hun vijvers en grachten om er levendiger en lopend water te krijgen.

In een akte van 1432 wordt er voor de eerste keer verwezen naar dit gebied wanneer er vraag is naar een eigendom, gelegen aan den "driehoec bij der Zieke aen spapenmoer". De driehoek duidt op de samenkomst van twee straten namelijk de huidige Karel Oomsstraat (vroeger de baan naar Wilrijk) en de huidige Generaal Lemanstraat (Oude Baan naar Mechelen).

In de dertiende eeuw ontstond een klooster waarin melaatsen of leprozen werden verzorgd. Het klooster kreeg de naam "godshuys der Zieckerlieden" en komt vaak terug als "Ter Siecken". Dit was de eerste geestelijke instelling in het gebied, later zal het gronden verkrijgen over het Galgenveld (Warande genoemd). Dit eigendom was zeer uitgestrekt, daardoor kon het klooster profiteren van de opbrengsten van de hoveniershoven gelegen op hun eigendom. In 1580 verhuisde de instelling naar veiliger oorden binnen de stadsmuren, in de Lepelstraat.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28