Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Brochure: Schatten uit het Stadsarchief

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Stadsarchief Antwerpen

Citaten

circa 1221

In het voorjaar van 1221 verbleef hertog Hendrik I van Brabant samen met zijn zoon in de stad Antwerpen. De oorkonden waarop deze privileges genoteerd stonden, bleven steeds goed bewaard en vormen de oudste, originele stukken van stedelijke oorsprong die in het Stadsarchief bewaard worden.

In het eerste privilege, opgetekend op 28 februari 1221, bevestigt Hendrik I het eigendomsrecht van alle Antwerpenaren die feodale lenen bezitten op voorwaarde dat ze deze goederen reeds "een jaar en één dag" ongestoord in bezit hebben. Hij bevestigt ook de stadsrechten en de rechterlijke bevoegdheden van de schepenen van Antwerpen. Charters 1 en 2 zijn de eerste officiële "vrijheidsbrieven" van de stad Antwerpen.
Archiefreferentie: Stadsarchief Antwerpen, Oud Regiem Archief van de stad, Charters CH-B1 (charters B formaat)

Hertog Hendrik I van Brabant bevestigt in deze oorkonde de oude vrijheden van de Antwerpenaren. Ze zijn vrij van alle belastingen en dienstbaarheden behalve in enkele uitzonderingen.
Archiefreferentie: Stadsarchief Antwerpen, Oud Regiem Archief van de stad, Charters CH-B2 (charters B formaat)

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28