Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Brochure: De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

Website: http://www.openbaarkunstbezit.be/OKV-artikel/de-onze-lieve-%E2%80%93-vrouwekathedraal-antwerpen

Citaten

circa 641

De oorsprong van de kerk van Antwerpen ligt nog grotendeels verhuld in de nevelen van de tijd. Historici zijn het tot nog toe niet eens over de interpretatie van de weinige bronnen. Eerst en vooral is er de vita van de Heilige Eligius (ca.590-ca.660), bisschop van Noyon-Doornik en missionaris van de Noordzeekust. De oudste vita van deze heilige werd geschreven in 683 door zijn metgezel Audoenus (Sint-Ouen), bisschop van Rouen, en bleef bewaard in een versie uit de achtste eeuw. De tekst vertelt hoe de heilige in de jaren 641-645 de "Flandrenses", "Andoverpenses", Friezen, Sueven en andere barbaarse stammen die de kust bewoonden, bezocht en bekeerde. Even verder wordt nogmaals gezegd dat Eligius met volharding streed in "Andoverpis".

circa 650

De missie van de heilige bisschop (Eligius) was ondanks die inzet blijkbaar niet bijster geslaagd, want een tiental jaar later (655) werd ze, volgens een andere bron, overgedaan door de Heilige Amandus die een Sint-Pieter-en-Pauluskerk zou stichten op een eilandje bij de Schelde met de naam Chanelaus. Sommigen menen daarin Kalloo te herkennen, een plaatsje niet ver van Antwerpen. Anderen vermoeden dat het hier het oude Caloes betreft, een verhevenheid langs de Schelde ten zuiden van Antwerpen, op de plaats waar later de Sint-Michielskerk zou worden gebouwd. Tot 1124 zou deze kerk de parochiekerk zijn voor Antwerpen.

circa 695

Een derde bron voor de stichtingsgeschiedenis van de kerk van Antwerpen, naast de vita van de Heilige Eligius en die van de Heilige Amandus, zijn de zogenaamde Rohingusteksten uit de Codex Aureus, geschreven in 1190-1191 in de abdij van Echternach. De auteur geeft ze als regest van een akte van 693 en een bevestiging daarvan in 726. Ze betreffen de schenking aan de Heilige Willibrordus van de kerk gelegen in de Antwerpse burcht, door Rohingus, "vir illustris".

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28