Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Boek: Nederland in den Romeinschen tijd

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Auteur: Alexander Willem Byvanck

Uitgeverij: Brill

Citaten

In Gallië had Tetricus eenige jaren rustig kunnen regeeren. Hij was een vermogend man van goede familie, meer een administrator dan een soldaat. Bij voorkeur resideerde hij te Bordeaux. Onder zijn regeering zijn de wegen in Gallië verbeterd en werd gewerkt om het civiele gezag te herstellen. Er begon weer een zekere welvaart in het land te heerschen. Alleen had de kuststreek te lijden onder de rooftochten van de Frankische en Saksische vrijbuiters, zooals blijkt uit de muntvondsten ten noorden van de Loire, die geen latere geldstukken dan van Postumus bevatten. Toen Aurelianus in het jaar 273 tegen hem te velde trok, zag Tetricus geen heil in gewapenden tegenstand. Er werden geheime besprekingen gehouden tusschen de twee keizers, waarna Tetricus zich overgaf. Niettemin had bij Chálons een slag plaats, die door Aurelianus werd gewonnen. In 274 trok de keizer als triumphator en meester van het geheele Rijk Rome binnen. De stoet werd opgeluisterd door Zenobia, de koningin van Palmyra, door Tetricus, die voor die gelegenheid in Gallische dracht was gestoken, en door een aantal gevangen genomen Franken.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28