Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Boek: Geschiedenis van België. Deel 1

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

Website: http://www.dbnl.org/tekst/pire002gesc01_01/pire002gesc01_01_0003.php

Citaten

Begunstigd door den opstand van Carausius (286-293), die met de bewaking der zeekust belast was, hebben de Salische Franken zich meester gemaakt van het eiland der Bataven en bedreigen zij de Nederlanden langs het Noorden, evenals de Ripuariërs ze langs het Oosten bedreigen. Langs drie zijden tegelijk aan de aanvallen der barbaren blootgesteld, zijn de Nederlanden nog slechts een voorpost, in Germaansche streek, van het Romeinsche rijk; de dagelijks te herhalen pogingen om dat platte, overal open, van natuurgrenzen ontbloote land te verdedigen, vermogen niets dan de onvermijdelijke ramp eenige jaren te vertragen. Van den aanvang der IVe eeuw is de streek, die begrensd is door de bocht van den Rijn, tusschen Keulen en de zee, het schouwspel van een onophoudenden grensoorlog tusschen Franken en Romeinen. Hoewel de overweldigers teruggedreven worden door Constantius Chlorus, door Constantinus, door Julianus, vernieuwen zij onvermoeid den aanval, die steeds moeilijker en moeilijker af te slaan is. De streek ten Noorden van de heuvelen der Ardennen en van Henegouw wordt door de heirscharen doorkruist en door de barbaren verwoest; zij wordt dan ook ontvolkt en als in eene woestijn herschapen. De Rijn is niet meer voldoende om den vijand af te houden. Achter den stroom hoeft eene tweede verschansing. Vestingen verrijzen op de oevers van de Maas en redoute's langsheen de baan van Boulogne naar Keulen. Die nieuwe schutmuren zijn niets dan blijken van het dreigend gevaar, en vermogen niet het af te wenden. In 358 overwint Julianus de Saliërs en, in stede van ze generzijds den stroom terug te drijven, laat hij hun toe zich in de woestenijen van Toxandrië (de Kempen) te vestigen. Weliswaar is het als onderdanen van Rome dat zij die streek bewoonden.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28