Bronnen van de Antwerpse geschiedenis

Boek: Duizend jaar Gouda: een stadsgeschiedenis

Hieronder staat het overzicht van alle gebruikte citaten uit deze bron. Om meer te weten te komen over de andere bronnen voor één gebeurtenis, kan je op de naam naast het blauwe icoon klikken.

Uitgeverij:

Citaten

na 1486

De jaren zestig en zeventig van de vijftiende eeuw zagen het ontstaan van nog twee kloosters, beide met een enigszins bijzondere signatuur: dat van de clarissen en dat van de brigitten. In 1466 bezocht Karel de Stoute, toen nog "graaf van Charolais", Gouda. In samenspraak met enkele vrome personen uit de stad gaf hij bevel tot het stichten van een vrouwenklooster waarvan de bewoonsters de derde regel van Franciscus moesten volgen maar wel de drie klassieke kloostergeloften zouden doen. De zusters mochten - zo blijkt uit de stedelijke goedkeuring van het convent (1475) - geen onroerende goederen of renten verwerven, behalve het kloosterterrein en zoveel land als ze nodig hadden om enig vee voor eigen gebruikt te weiden. Met het pastoraal toezicht zouden de observante minderbroeders worden belast. Van meet af aan was dit nieuwe convent blijkbaar bestemd om uit te groeien tot een clarissenklooster, zoals ook blijkt uit de keuze van de schutspatrones: Sint-Clara. Het klooster werd aanvankelijk gevestigd in enkele panden aan de noordzijde van de Turfmarkt en in een zestal "kameren" aan de Nieuwehaven die daar ruggelings aan grensden. De paus gaf in 1486 toestemming tot de overgang naar de regel van Sint-Clara. Clarissen uit Antwerpen werden overgeplant om de Goudse zusters het leven volgens deze regel te leren, en na een inwerkperiode werd de overgang zelf uiteindelijk in 1490 een feit.

Bladzijde 199.

© nizrab .::. laatste update 2017-06-28