Geschiedenis

 • 836: De houten kerk wordt verwoest door de Noormannen.
 • 1185: Rogerus, bisschop van Kamerijk, schenkt het altaar en de kerkelijke tienden aan Lambertus, abt van het benedictijnenklooster van Ename. Dit uit dankbaarheid tegenover de monniken van de abdij omdat die hem tijdens een zware ziekte verpleegd hebben.
 • 1318: De door oorlogen verarmde abdij van Ename ziet zich verplicht haar Deurnse goederen te verkopen aan de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Het benoemingsrecht van de pastoor berust tot in de 19e eeuw bij de Witheren.
 • 1510: De kerk wordt vervangen door een groter, stenen gebouw.
 • 1537: Het nieuwe kerkgebouw is af.
 • 27 juli 1542: De bende van Maarten van Rossum plundert het dorp en steekt de kerk in brand.
 • 21 augustus 1566: Protestantse beeldenstormers plunderen de kerk.
 • 1578: De aangerichte schade is hersteld. De naam Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt veranderd in Sint-Fredeganduskerk.
 • 2 maart 1579: Tijdens de slag bij Deurne worden de kerk en het dorp volledig verwoest.
 • 1603: Eerste, beperkte herstellingswerken.
 • 1644: Het kerkgebouw zoals we dat nu kennen is afgewerkt. Het is een vrijstaande georiënteerde kruiskerk met pseudo-basilicale opstand en een uitgebouwd zuidelijk zijportaal. Het driebeukige schip heeft vijf traveeën. Het transept heeft een vieringtorentje met opengewerkte klokkenstoel.
 • 1699: Verplaatsing van het doksaal naar de westzijde van de kerk.
 • 1701: Vergroting van het hoogkoor met een gesloten, driezijdige absis.
 • 1761: Herbouw van het koorgedeelte tussen kruiskoor en absis.
 • 1815: Op basis van het decreet van Napoleon is het in Antwerpen verboden om nog in een kerkgebouw begraven te worden. Hierdoor worden er steles en talrijke grafkelders rondom de kerk gebouwd.
 • 1887: Tijdens renovatiewerken, door L. Gife, worden de spitsboogvensters met neogotisch traceerwerk versierd.
 • 14 oktober 1976: Het kerkgebouw wordt beschermd als monument.
 • 1997: Het kerkgebouw wordt grondig gerestaureerd.

Meubilair

Altaren

 • Hoofdaltaar, gebeeldhouwd door J.B. De Vré, 1700
 • Onze-Lieve-Vrouwe-altaar
 • Gemarmerde portiekaltaren, barok, tweede helft van de 17e eeuw
 • Sint-Fredegandusaltaar, gebeeldhouwd door J.B. De Vré, 1680

Kerkmeubels

 • Doopvont, steen, 17e eeuw, met deksel in messing, 17557
 • Koorgestoelte, P. Convents, 1712
 • Preekstoel, 1771
 • Sacristiekasten, 18e-eeuws

Mobilair

Een deel van de kunstwerken in de kerk is afkomstig uit de voormalige Antwerpse Sint-Michielsabdij. Onder meer de biechtstoelen in de kruisbeuken, beide grote schilderijen in het hoogkoor (gemaakt door W. Herreyns en A. Van Diepenbeek) en de calvarie in de noordelijke zijbeuk.

Schilderijen

 • Hoofdaltaar: "Jezus wordt in het graf gelegd", J.P. Ykens, 1701
 • Sint-Fredegandusaltaar: "Prediking van Sint-Fredegandus", P. Ykens, 1682
 • Veertien kruiswegschilderijen, E. Dujardin

Beelden

 • Onze-Lieve-Vrouwebeeld met Kind en wereldbol, albast, eerste helft van de 17e eeuw, textiel uit de 19e eeuw
 • Neogotische gepolychromeerde heiligenbeelden, J.B. De Boeck en J.B. Van Wint, circa 1900
 • Reliekhouders, G. Kerrickx en C. Struyf, begin 18e eeuw

Bronnen