Overzicht graven

Geschiedenis

 • 26 juni 1784: De Oostenrijkse keizer Jozef II vaardigt een edict uit dat voor het eerst een algemene reglementering op begraafplaatsen omvat. Het gelast de verwijdering van bestaande kerkhoven uit de steden en de oprichting van nieuwe begraafplaatsen buiten de stadsmuren.
 • 12 juni 1804: Napoleon Bonaparte vaardigt een nieuw decreet uit, dat eigenlijk een bevestiging van het edict is. "Geen enkele teraardebestelling mag plaats hebben in de kerken, tempels, synagogen, hospitalen, openbare kapellen en in 't algemeen in geen enkel der gesloten gebouwen waarin de burgers samenkomen voor het uitoefenen van hun erediensten, noch binnen de muren der steden en dorpen."
 • 26 maart 1885: De gemeenteraad beslist om het kerkhof te vergroten langs de noordzijde. Dertien huizen worden door de gemeente aangekocht en gesloopt.
 • 20 maart 1894: De gemeenteraad beslist om de huizen Kerkstraat 12 tot 32 aan te kopen voor de verdere vergroting van het kerkhof.
 • 1 september 1921: De stedelijke begraafplaats Schoonselhof wordt officieel geopend.
 • 21 februari 1924: De gemeenteraad beslist om het kerkhof in noordelijke richting te vergroten (huidig perk C).
 • 3 september 1928: De gemeenteraad beslist om het kerkhof in noordelijke richting verder te vergroten.
 • 1975: Turninum dient een beschermingsverzoek in bij minister Rika Debacker.
 • 14 oktober 1976: Bij Koninklijk Besluit wordt het oudste gedeelte beschermd.
 • 1990: Door een Collegebesluit worden de kerkhoven van Sint-Rochus en Sint-Fredegandus gesloten. Alleen in bestaande concessies van het beschermde gedeelte mogen nog bijzettingen gebeuren, voor zover dit voorzien was qua aantal bijzettingen in de oorspronkelijke concessieacte.
 • 2007: De stad Antwerpen beslist om alle nog bestaande graven te behouden. Ze worden niet langer, na het verlopen van de concessie, ontruimd en verwijderd.
 • 7 mei 2010: Het kerkhof wordt officieel erkend als begraafpark.

Weetjes

 • De Japanse kerselaar, rechts van de kerk, werd geplant als vervanger van de traditionele dorpslinde. Deze boomsoort was de eerste die na de atoombom op Hiroshima opnieuw in bloei stond.
 • Omdat vele rijke Antwerpenaren een buitengoed hadden in het toen nog landelijke Deurne, werd het Sint-Fredeganduskerkhof één van de uitverkoren plekken waar de Antwerpse burgerij zich liet begraven. Vooral toen in 1815 het verbod werd uitgevaardigd om binnen de stadsmuren te worden begraven.
 • Het Sint-Fredeganduskerkhof is de oudste, nog bestaande, Antwerpse begraafplaats. Het oude gedeelte is geklasseerd, terwijl het niet-geklasseerde deel een herbestemming als begraafpark kreeg.

Bronnen